OM ORKLA SHIPPING & TRADING AS

Vår kundemasse består i dag av store industrikunder, speditører og mindre lokale firma, som vi yter best mulig service overfor. Vårt motto har alltid vært å være ”tilstede” for våre kunder, samt å finne best mulig transportløsning for alle.

For oss er ingen kunder for "store" og ingen for "små".

LITT OM OSS

SIDEN 1981

Orkla Shipping & Trading er et privateid transportselskap som ble etablert på Orkanger i 1981, med det formål å drive nasjonal og internasjonal spedisjon og transport, samt terminal- og lagertjenester.

VEKST

Vi har vokst fra 1 ansatt i 1981 til i dag 25 fast ansatte og én lærling. Vi framstår som et solid og ekspansivt transportfirma med 36 års transporterfaring.

UTVIKLING

Firmaet har utviklet seg fra å være et ”rent” spedisjonsfirma til å bli et av regionens største transportfirma med et variert utvalg av eget materiell. 

CONTAINER

Selskapet har sakte men sikkert økt sine markedsandeler på containersiden, og drifter i dag Midt-Norges største containerterminal kjent som ORKANGER CONTAINERTERMINAL

ERFARING

De fleste av våre ansatte, både i administrasjonen, på terminalen og på veien, har mange års transporterfaring, og yter alle våre kunder en kvalitetsbevisst og god service. Ingen ordre er for liten, og ingen ordre er for stor. Alle kunder skal behandles på samme måte og få samme behandling uansett størrelse på firma eller ordre.

Selskapet har som mål å vokse i takt med markedet, og drive en sunn og god forretning, slik at vi har ”muskler” til å møte fremtidens krav innenfor vår bransje.

NOEN AV VÅRE KUNDER

Norsk (bokmål)